fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Иван Трајков

Специјалист по кардиологија

2007
Супспецијалист по кардиологија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2004
Магистар по медицински науки
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2004

Eдукатор во областа на електрофизиологијата и аблативни техники на срцевите аритмии
Хрватска, Задар –

2004, 2013

Усовршување во областа на аритмологијата и пејсмејкерски техники
Белгија, Португалија, Унгарија, Чешка, Австрија и Швајцарија

2000
Специјалист по интерна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

1997

Национален кардиоваскуларен центар – Осака – Јапонија
Стручно усовршување во областа на аритмиите и електрофизиологијата –

1994
Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиологија

2007 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за кардиологија, Одделение за постинтензивна кардиолошка нега

1995 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за кардиологија

European Heart Rhythm Association (EHRA),
European Society of Cardiology (ESC),
Macedonian Society of Cardiology (MSC),
Macedonian Chamber of Medicine (MCM)

Автор и коавтор на повеќе од 70 научни трудови (PUBMED)
Коавтор на учебник при Медицинскиот факултет во Скопје по Електрокардиографија – 2009