fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ivan Trajkov

Specialist në kardiologji

2007
Subspecialist i kardiologjisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2004
Magjistër i shkencave mjekësore
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2004
Edukator në fushën e elektrofiziologjisë dhe teknikave ablative të aritmisë së zemrës Kroaci, Zadar –
2004, 2013

Kualifikim në fushën e aritmologjisë dhe teknikës së pesmejkerit
Belgjik, Portugali, Hungari, Çeki, Austri dhe Zvicërr
2000
Specialist i mjekësisë interne– Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1997
Qendra nacionale kardiovaskulare – Osaka- Japoni
Kualifikim profesional në fushën e aritmisë dhe elektrofiziologjisë
1994
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiologjisë

2007 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kardiologjisë, Njësia kardiologjike e kujdesit postintenziv

1995 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kardiologjisë

– European Heart Rhythm Association (EHRA),
– European Society of Cardiology (ESC),
– Macedonian Society of Cardiology (MSC),
– Macedonian Chamber of Medicine (MCM)

– Autor dhe koautor i më shumë se 70 punimeve shkencore (PUBMED)
– Koautor i librit pranë Fakultetit të Mjekësisë në Shkup në Elektrokardiografi – 2009