fbpx

Борд на директори

Јордан Камчев

Претседател на Одбор на директори

Mehmet Ali Aydinlar

Заменик претседател на Одбор на директори

Претседател на Одбор на директори на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Антоније Мариноски

Член на Одбор на директори

Тахсин Ѓунеј

Член на Одбор на директори

Главен извршен директор на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Менаџмент

Ѓун Ѓунсој

Главен извршен директор

Елена СМИЛЕВСКА

Финансов директор

Проф. д-р Љупчо ЛЕКОВСКИ

Медицински директор

Елиф Акан

Заменик директор

Билјана ДИЛЕВСКА

Главна сестра

Валентина ДИМОВСКА

Директор за техничка логистика

Александра ДЕСПОТОВСКА

Директор за услуги на пациенти

Нина ПИЈАДЕ

Директор за правни работи

Николина Делова

Директор за маркетинг и корпоративни комуникации

Звездана САРЏОВСКА

Директор за фармација и набавка

Влатко КУЗМАНОВ

Директор за информатичка технологија

Д-р Слободанка АЛЕКСОВСКА

Директор за човечки ресурси