fbpx

Борд на директори

Јордан Камчев

Претседател на Одбор на директори

Mehmet Ali Aydinlar

Заменик претседател на Одбор на директори

Претседател на Одбор на директори на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Антоније Мариноски

Член на Одбор на директори

Тахсин Ѓунеј

Член на Одбор на директори

Главен извршен директор на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Менаџмент

Ѓун Ѓунсој

Главен извршен директор

Елена СМИЛЕВСКА

Финансов директор

Д-Р МЕД.НАУКИ ЖАРКО ХРИСТОВСКИ

Заменик Медицински директор

Елиф Акан

Директор на болница

Билјана ДИЛЕВСКА

Главна сестра

Валентина ДИМОВСКА

Директор за техничка логистика

Александра ДЕСПОТОВСКА

Директор за услуги на пациенти

Нина ПИЈАДЕ

Директор за правни работи

Звездана САРЏОВСКА

Директор за фармација и набавка

Влатко КУЗМАНОВ

Директор за информатичка технологија

Марија КАПЕТАНОВСКА

Директор за човечки ресурси