fbpx

Борд на директори

Јордан Камчев

Претседател на Одбор на директори

Главен извршен директор

Mehmet Ali Aydinlar

Заменик претседател на Одбор на директори

Претседател на Одбор на директори на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Др. Јана Марин

Член на Одбор на директори

Директор на болница

Тахсин Ѓунеј

Член на Одбор на директори

Менаџмент

Елиф Акан

Заменик директор

Елена СМИЛЕВСКА

Финансов директор

Проф. д-р Љупчо ЛЕКОВСКИ

Медицински директор

Билјана ДИЛЕВСКА

Главна сестра

Валентина ДИМОВСКА

Директор за техничка логистика

Александра ДЕСПОТОВСКА

Директор за услуги на пациенти

Нина ПИЈАДЕ

Директор за правни работи

Звездана САРЏОВСКА

Директор за фармација и набавка

Влатко КУЗМАНОВ

Директор за информатичка технологија

Слободанка АЛЕКСОВСКА

Директор за човечки ресурси