fbpx

Борд на директори

Mehmet Ali Aydinlar

Претседател на Одбор на директори

Претседател на Одбор на директори на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Кристина Камчева Стојческа

Заменик Претседател на Одбор на директори

Нина Пијаде

Член на Одбор на директори

Тахсин Ѓунеј

Член на Одбор на директори

Главен извршен директор на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Менаџмент

Ѓун Ѓунсој

Главен извршен директор

Елена СМИЛЕВСКА

Финансов директор

ПРОФ. Д-Р ИГОР КАФТАНЏИЕВ

Медицински директор

Елиф Акан

Заменик Главен Извршен Директор

Билјана ДИЛЕВСКА

Главна сестра

Валентина ДИМОВСКА

Директор за техничка логистика

Александра ДЕСПОТОВСКА

Директор за услуги на пациенти

Наташа Савова

Директор за маркетинг

Нина ПИЈАДЕ

Директор за правни работи

Звездана САРЏОВСКА

Директор за фармација и набавка

Бошко Велјановски

Директор на Сектор за Информатичка технологија

Марија КАПЕТАНОВСКА

Директор за човечки ресурси