fbpx

Медицински Технологии

Клиничката болница „Aџибадем Систина“ континиурано вложува во обезбедување на нови и современи медицински технологии. Сите оддели во болницата се опремени со високо софистицирана медицинска опрема која е последен збор на медицината.

TRILOGY – IGRT, IMRT и SRT/SRS

TRILOGY е линеарен акцелератор кој користи три методи на радиотерапија (IGRT, IMRT I SRT/SRC). Силата на TRILOGY е тоа што има важни предности во третманот на пациентите. IGRT (радиотерапија предводена од слики) комбинира нови технологии со што се овозможува одредување на локацијата на туморот во текот на третманот. IMRT – радиотерапија со модулиран интензитет, се постигнуваат високи дози на зрачна терапија и максимална заштита на здравото околно ткиво. Технологијата SRT/ SRC овозможува радиотерапија и радиохирургија. Со помош на трите технологии во TRILOGY се добива ефикасна зрачна терапија на тумори со мали димензии. Благодарение на својствата на TRILOGY специјалистите можат да ја извршат интервенцијата за многу пократко време и на поуспешен начин.

PET/CT

PET/CT е една од најефикасните методи за дијагноза. Се користи за дијагноза на разни видови канцер, одредување стадиум на болеста, планирање на третманот и следење на ефектот од терапијата. Со помош на PET/CT, туморите се идентификуваат во рана фаза и може да се утврди точната локација на туморите и од 5 мм. PET/CT има важна улога и во кардиологијата за дијагностика на исхемична срцева болест, во неврологијата за епилепсии и деменции, како и кај различни воспалителни болести.

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА (MRI 3 TESLA)

MRI 3 Tesla претставува најсовремен апарат за магнетна резонанца, кој за првпат во земјава е достапен во „Аџибадем Систина“. Со MRI 3 tesla времето на снимање е скратено за 30%, во споредба со MRI 1.5 Tesla. Во исто време двојно поголемата сила на магнетно поле овозможува прецизен приказ на внатрешните структури и органи, како и детекција на промени кои се невидливи со MRI 1.5 Tesla. Зголемениот комфор на пациентот за време на снимањето е овозможен со поширок цилиндар за 70 см. Комфорот е надополнет и со поширока маса за снимање која поднесува поголема тежина до 250 килограми. На овој моќен апарат може да се направи и скрининг на целото тело за помалку од 1 час, без зрачење и без контрастно средство.

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА (MRI 1,5 TESLA)

Апаратот за магнентна резонанца претставува едно од поновите техничко-технолошки достигнувања во современата медицина кој се користи при дијагностицирањето на голем број промени на човековото тело по системи и органи (глава, врат, `рбет со `рбетен мозок, бели дробови, абдомен, приказ на билио-панкреатичното стебло). Во нашата болница достапна е МРИ по органи и системи, функционална МРИ (дифузија, перфузија), срцев мускул со перфузија, крвни садови, МРИ на фетус, МРИ на дојки. Во склоп на магнетната резонанца е и најсовремен апарат за анестезија кој овозможува процедурата на снимање безбедно да се изведе кај најтешко болните и пациенти со фобии од снимање.

КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА, REVOLUTION APEX CT 512-SLICES

Квалитетна слика во висока резолуција, скратено време на снимање, ултра ниска зрачна доза и помала количина на контрастно средство, единствена можност за снимање на бебиња од најмала возраст, прецизни снимки и кај многу обезни пациенти се само дел од предностите што ги нуди новиот апарат за компјутерска томографија, Revolution Apex CT 512-Slices. Бројните предности на КТ апаратот се должат на вградениот уникатен систем TrueFidelity кој користи вештачка интелигенција за обработка на сликата со извонредна резолуција при минимални дози на зрачење. Апаратот е еден од најбрзите томографи со 512 пресеци во ротација, со што се овозможува краток преглед, кој се мери во секунди и кој благодарение на технологијата има значително помало зрачење до 80 отсто.

АНГИОГРАФИ

Кардиоваскуларниот центар е опремен со 2 дигитални ангиографи, со дел за анестезиолошка поддршка. Ангиографите имаат можност за зголемен квалитет на слика, моќна цевка и генератор, подобрен спектар на филтрирање. Јасната слика овозможува прецизно снимање и на најмалите крвни садови. Со нив покрај сите видови на дијагностички и интервентни васкуларни процедури, се изведуваат инванзивни гастроентерохепатолошки, пулмолошки и невролошки интервенции.

BIODEX SYSTEM 4

Најсофистицираниот и најсовремен динамометар, кој обезбедува проценка и рехабилитација на мускулоскелетниот систем. Со него може да се добијат прецизни информации за состојбата на мускулната сила и обемот на движење на пооделни делови на екстремитетите. Biodex system 4 претставува систем со кој на брз и точен начин може да се одреди физичкото несогласување и функционалната лими- тираност на одредени делови од телото, при што се добиваат нумерички и графички запис на податоците кој ни дава информации за понатамошен третман, и можност за комплетна рехабилитација.

ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ

Дигиталната мамографија користи компјутерска слика на дојки, добиена со дигитален детектор. Овозможува поголема резолуција и поголема манипулација на сликите со што може да се зголемуваат одредени места на сликата, за подобра анализа. Прегледот трае 5 минути.

MOLE MAX HD

Mole Max HD дерматоскопот, е најсовремена верзија во светот и единствен во земјава кој овозможува брз и точен боди скен мапинг со full HD-резолуција. Има можност да ја измери големината на бенките, да ги анализира, мапира и лоцира промените, а снимките дигитално да ги архивира, што е од особена важност при следењето на бенките. На следното снимање ќе може да се направи дигитална споредба со актуелната состојба на бенките. Откривањето на овие мали промени, овозможува да се откријат првите знаци за појава на карцином на кожа. Единствено со Mole Max HD може со едно снимање да се анализираат сите бенки на телото.

DEXA SCAN DUAL ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY

Овој софистициран апарат овозможува точност и прецизност во мерењето на коскената густина кај пациенти со остеопороза. Покрај можноста за поставување на рана и точна дијагноза за остеопороза, со овој апарат се следи и ефектот од третманот. Снимањето е безболно и за временски период од 10-20 минути се добива комплетна слика за густината на коските во целото тело.

SPECT ГАМА КАМЕРА

Кабинетот за нуклеарна медицина располага со компактна повеќенаменска SPECT камера со два детектори кои овозможуваат изведување на широка палета нуклеарно медицински дијагностички иследувања. Сензитивноста на гама камерата, како и протоколите за пост процесирање даваат дијагностички квалитет на добиените слики по цена на редуцирана доза на радиоактивност кај пациентот. Гама камерата е интегрирана во системот за комуникација меѓу модалитети и архивирање податоци со што е добиена опција за хибридна SPECT/CT, SPECT/MRI фузија на слики.

QUANTA CYBER HO

Quanta Cyber Ho – Oвој ласер е најнова генерација холмиумски ласер и овозможува три типа ласерски операции на бенигна простата – вапоризација, вапоресекција и енулеација (комплетно
вадење на простатата), како и кршење на сите типови камчиња во мочен меур,
уретра и бубрези, независно од нивната тврдост. Ласерот нуди можност и за
комплетно сечење на стеснувањата на која било локација во уринарниот тракт.