fbpx

Новости

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ НОВОСТИ

Искуствa од нашите пациенти

УМЕТНИК ВО СПОРТОТ, ПОСВЕТЕНА НА ДЕЦАТА ДОКТОР СТАНКА ...

Никогаш не била професионален спортист, иако била член на одбојкарскиот тим во основното училиште во кое учела. Сепак, д-р Станка Танчева-Крстевска, специјалист п...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ДОКТОРИТЕ СЕ БОРЕА ЗАЕДНО СО МАЛИОТ ХЕРОЈ РОАН

Среќа, страв и возбуда се чувствата со кои храбрата Шќипдона Меровци го опиша своето искуство на патот кон реализирање на најубавата жи-вотна улога на една жена, ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ