fbpx

Аџибадем Систина и ФЗО

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ и Фондот за здравствено осигурување на РМ имаат склучено договор за кардиоваскуларна хирургија и асистирана репродукција. Осигурениците може да се лекуваат на товар на ФЗО доколку ги приложат следниве документи:

Документи за кардиоваскуларна хирурги

Документи за асистирана репродукција(ИВФ)