fbpx

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Адреса: Скупи 5А,
1000 Скопје, Македонија

Телефон: 02/ 30 99 500
Факс: 02/ 30 99 599

e-mail callcenter@acibademsistina.mk
Интернет страна: www.acibademsistina.mk

Службено лице за посредување со информации на баратели на информации од јавен карактер:
Данка Пецаноска

Телефон: 02/30 99 614
e-mail: danka.pecanoska@acibademsistina.mk