fbpx
ОДДЕЛИ

Check-up

Во „Аџибадем Систина“ работи првиот специјализиран оддел за превентивни прегледи (check-up). Одделот нуди специјализирана програма со која воведуваат нови методи во превентивната медицина преку прецизни тестови и испитувања со цел рана дијагноза на болести кај здрави личности. Со помош на check-up програмата можеме да добиеме важни информации за состојбата на нашето здравје и да откриеме дали имаме ризик од некои заболувања.

Специјалната check-up програма се разликува од другите болници по специфичноста на своите услуги кои се отсликуваат во овој оддел, и тоа преку:

  • Корпоративни check-up програми
  • Индивидуални check-up програми
  • Детски check-up програми

Зошто треба да се направи check-up?

Во моментите кога се чувствувате добро, најверојатно, сметате дека немате потреба од доктор или какви било тестови и испитувања. Но, ризиците со кои се соочуваме се насекаде. Животните навики, како и фамилијарните предиспозиции (членови во семејството кои имаат дијабетес, срцеви проблеми или канцер) понекогаш можат да бидат потенцијален ризик фактор со кој ќе се соочите. Поради тоа, check-up прегледот игра значајна улога во раната дијагноза на заболувањата. Преку прегледот ќе ја дознаете вашата моментална здравствена состојба, но, исто така, ќе се заштитите од посериозно заболување.

Рана дијагноза

Редовните здравствени прегледи и тестови можат да помогнат да се дијагностицира болеста, во рана фаза кога нема симптоми. Здравствен скрининг којшто се изведува на лица кои немаат никакви здравствени проблеми  се нарекува check-up. Во одделот за check-up при Клиничката Болница „Аџибадем Систина“ лекарите специјалисти ги проценуваат индивидуалните карактеристики на пациентот, ризикот, проценка на семејните заболувања и факторите на околината. Во зависност од тоа се препорачуваат и спроведуваат соодветни скрининг-програми на пациентите.

Резултатите од изведените скрининг-програми се анализираат од страна на лекар специјалист и се даваат соодветни препораки. Благодарение, пак, на навремената дијагноза и третман, на лицата им се овозможува долг и квалитетен живот и можност од трајно излекување на навремено дијагностицирани болести. Со најсовремени технологии во рацете на искусни клиничари и радиолози (MRI, CT, PET/CT) се вршат проверки на цело тело до најситни детали со цел рано откривање на малигните заболувања и други промени во организмот. За време на целиот check-up пациентот е придружуван од страна на вработен од болницата. Додека ги чекаат резултатите, пациентите може да имаат ужинка во удобен и пријатен простор опремен со телевизор и интернет пристап, читајќи списание или весник.

Корпоративни check-up програми

Преку корпоративните check-up програми се изведуваат здравствени пакет прегледи за менаџери и вработени, како и за нововработени.

Индивидуални check-up програми:

Индивидуални check-up програми кои се категоризираат според возраст и пол:

Менаџерски check-up:

Детски check-up: