fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Даниела Пројевска

Специјалист по кардиологија

2001
Медицинскиот факултет во Скопје – Магистер
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2008
Супспецијализација од областа на кардиологијата на Медицински Факултет во Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1997
Специјализација од областа на интерна медицина на Медицински Факултет во Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1990
Дипломира на Медицински Факултет во Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка Болница Аџибадем Систина
Оддел за Кардиологија
2009 -2010
Универзитетски Клинички Центар, Скопје, Р.Македонија
Одделот за воспалителни болести на срцето, раководител на одделот
2007 – 2009
Универзитетска Клинички Центар, Скопје, Р.Македонија
Единица за интензивна коронарна нега
1990 – 2000
Универзитетска Клинички Центар, Скопје, Р.Македонија
Оддел за срцеви маани
1994 – 2010
Универзитетска Клинички Центар, Скопје, Р.Македонија
Клиника за кардиологија
1990 – 1994
Универзитетска Клинички Центар, Скопје, Р.Македонија
Оддел за кардиологија, волонтер

Италијански
Англиски