fbpx

Одржан стручен состанок – Дијагностика на лимфаденопатии

30.04.2015

Одржан стручен состанок – Дијагностика на лимфаденопатии

Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ се одржа стручен состанок на тема Дијагностика на лимфаденопатии. Предавачи на настанот беа Д-р Џенгис Јашар, специјалист по патологија од „Аџибадем Систина“ и проф. д-р Оливер Каранфилски, специјалист по хематологија, Универзитетска клиника за хематологија.

На состанокот беа презентирани најновите сознанија и искуства поврзани со дијагностика и третман на лимфаденопатии. Посебен акцент беше ставен на тенкоиглената аспирациона биопсија на лимфни јазли како една од главните техники за поставување на точна и прецизна дијагноза.

[widgetkit id=45]