fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Владимир Ортаков

Специјалист по невропсихијатрија

1998
Психотераписка едукација – Велика Британија – Деон

Центар – Holwell – Deon, Great Britain
1994 -1995
Психијатриски институт –Универзитет Колумбија – Њујорк, САД
Оддел за неуронаука, психијатар
1993
Специјалист по невропсихијатрија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1985
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка Болница Аџибадем Систина
Оддел за психијатрија
2000 – 2010
Центар за ментално здравје – Скопје

1988 – 2010
Психијатриска болница Скопје