fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Vlladimir Ortakov

Specialist në neuropsikiatri

1998
Edukim psikoterapik –Britania e Madhe – Deon
Qendër – Holwell – Deon, Britania e Madhe
1994 -1995
Instituti psikiatrik –Universiteti Kolumbia – Nju Jork
Reparti i neuroshkencës, psikiatër
1993
Specialist i neuropsikiatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1985
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i psikiatrisë
2000 – 2010
Qendra e shëndetit mental – Shkup
1988 – 2010
Spitali psikiatrik, Shkup