fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Слободан Лазаревски

Специјалист по гинекологија и акушерство

2001
Aсистирана репродукција
Софија, Љубљана

1994
Супспецијалист по брачна неплодност
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1992
Медицински факултет – Скопје, асистент по гинекологија и акушерство
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1992
Специјалист по гинекологија и акушерство на Медицински факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1984
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина

Оддел за асистирана репродукција

2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство – „Мала Богородица – Систина“
Оддел за гинекологија и акушерство, основач на одделот – 2001
1995 – 2000
Приватна ординација по гинекологија и акушерство
1985
Универзитетски клинички центар – Скопје
Гинеколошко- акушерска клиника

ESHRE – (Европска асоцијација за асистирана репродукција и ендокринологија)
ASRM – (Американско здружение за асистирана репродукција)
Претставник на Р. Македонија во Конзорциум на (ESHRE) за ИВФ мониторинг