fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Sllobodan Llazarevski

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2001
Mjekësia riprodhuese
Sofi, Ljubljanë

1994
Subspecialist në infertilitetin bashkëshortor
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

1992
Fakulteti i Mjekësisë– Shkup, asistent i gjinekologjisë dhe obstetrikës
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

1992
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës në Fakultetin e Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

1984
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2010 – në vazhdim Spitali klinik Axhibadem Sistina Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2001 – 2010 Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica“ – Shkup Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës, themelues i repartit – 2001 1995 – 2000 Ordinacë private për gjinekolgji dhe obstetrikë Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës 1985 Qendra Klinike Universitare – Shkup Klinika gjinekologjike obstetrike

– ESHRE – (Asociacioni Evropian i mjekësisë riprodhuese )
– ASRM – (Shoqata Amerikane e mjekësisë riprodhuese )
– Përfaqësus i R. së Maqedonisë në Konzorciumin në (ESHRE) për IVF monitorim