fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Милчо Демерџиев

Специјалист по неврологија

1993
Специјалист по неврологија
Клиника за Неврологија, Медицински факултет, Скопје, Р. Македонија
1986
Медицински Факултет – Скопје
Универзитет„ Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Специјалист невролог
1995-2010
ПЗУ – НЕУРОЛАБ, Р. Македонија
Специјалист невролог
1993-1995
Медицински Факултет, Скопје, Р. Македонија, асистент по неврологија
Универзитет„ Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Македонија
1988-1993
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за Неврологија, специјализант по неврологија

2004
Коавтор на книгата „ЕПИЛЕПСИИ“
Епилептични синдроми и болести поврзани со епилепсиите
Милчо Демерчиев и Радослав Наумовски
2007
Коавтор на книгата „ЕЛЕКТРОДИЈАГНОСТИКА НА НЕВРОМУСКУЛНИТЕ БОЛЕСТИ“
Милчо Демерчиев и Радослав Наумовски