fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Millço Demerxhiev

Specialist në neurologji

1993
Specialist i neurologjisë
Klinika e Neurologjisë , Fakulteti i Mjekësisë, Shkup, R. e Maqedonisë

1986
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2010 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Specialist neurolog

1995-2010
SHSHP – NEUROLAB, R. e Maqedonisë
Specialist neurolog

1993-1995
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup, R. e Maqedonisë, asistent i neurologjisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

1988-1993
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e Neurologjisë, specializant në neurologji

2004
Ko-autor i librit „EPILEPSIA“
Sindrome të epilepsisë dhe sëmundje të lidhura me epilepsinë
Milço Demerxhiev dhe Radoslav Naumovski

2007
Ko-autor i librit „ELEKTRODIAGNOSTIKA E SËMUNDJEVE NEUROMUSKULARE“
Milço Demerxhiev dhe Radoslav Naumovski