fbpx
ОДДЕЛИ

Неврологија

Благодарение на најсовремените дијагностички алатки и искуството на тимот во „Аџибадем Систина“ се третираат сите невролошки заболувања. Единствено во земјава, на Одделот за неврологија од 2016 година во голем број интервенции со цел да се намали ризикот од несакани компликации и повреда на нервното ткиво за време на операција се работи интраоперативен мониторинг. Одделот за неврологија е прв во државата кој почна со тромболитичен третман (разбивање тромб) кај пациенти со акутен мозочен удар.

ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН

Одделот во својата работа ги применува сите најсовремени дијагностички алатки (ЕЕГ – електроенцефалографија, ЕМГ – електромиографија, ЕП – евоцирани потенцијали, компјутеризирана томографија и артериографија, како и најсовремен апарат за магнетна резонанца 3 Tesla).
Овие дијагностики се користат кај:
 • Главоболки
 • Епилепсии
 • Цереброваскуларни болести
 • Вртоглавици
 • Дегенеративни болести (паркинсонизам)
 • Лумбаго и ишијас
 • Спондилози
 • Повреди на нерви од најразлична причина и следење на состојбата на враќање на повредените нерви
 • Воспаленија на периферните нерви
 • Вродени болести на мускулите (миопатии)
 • Воспалителни болести на мускулите (миозити)
 • Болести на невромускулната спојка (Myasthenia gravis)

НЕВРОМОНИТОРИНГ

Од 2016 година невролошкиот тим го предводи интраоперативниот невромониторинг во голем број неврохируршки операции со цел да се намали ризикот од несакани компликации и повреда на нервното ткиво за време на операција.

ТРОМБОЛИЗА

Мозочниот удар претставува изненаден губиток на функцијата на одреден дел од мозокот поради нарушена циркулација. Ако мозокот е оставен 5 минути без крв, доаѓа до неповратно оштетување и изумирање на мозочните клетки. Тромболиза преставува најсовремена терапија за третман на мозочниот удар. Се аплицира во вена со што тромбот се разбива, а со тоа се спречуваат последиците од мозочниот удар. Ако пациентот дојде 3 до 6 часа од почетокот на ударот со помош на терапијата кој го топи тромбот, овозможува брзо враќање на циркулацијата во затнатиот дел на артеријата. Со тоа се спречува големо и трајно оштетување на мозокот. Со примена на тромболизата инвалидноста кај ваквите пациенти се намалува или се сведува на минимум.

AS NashiotTim Nevrologija

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП

За успешните резултати од нашата работа зборуваат статистичките податоци, но пред сè задоволството на нашите пациенти. Најголем успех на Одделот за неврологија е мултидисциплинарниот пристап кој овозможува брза дијагноза и итен третман на пациентите со мозочни удари, како и дијагноза и третман на сите невролошки болести кај возрасни и деца.