fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Маја Каличанин-Марковска

Специјалист по ортопедија

2008
Медицински факултет, асистент по ортопедија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2002
Специјалист по ортопедија на Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2002

Ултрасонографија на детски колкови, Клиника за ортопедски болести
Столзалпе, Австрија – Проф. Д-р Р. Граф
1994
Медицински факултет – Скопје, Р, Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за ортопедија и трауматологија
1995 – 2010
Клиника за ортопедски болести – Скопје
Универзитетски Клинички центар – Скопје

Сертификат за ултрасонографија на детски колкови, Клиника за ортопедски болести во Столзалпе, Австрија – Проф. Д-р Р. Граф
Европска диплома за детска ортопедија – 2013

МАДОТ, EFFORT, BUON, ISTMUS, МЛД, ЛКМ, Црвен Крст на Македонија