fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Maja Kaliçanin Markovska

Specialiste në ortopedi

2008
Asistente e ortopedisë, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2002
Specialiste e ortopedisë në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2002
Ultrasonografi e kryçeve të fëmijëve, Klinika e sëmundjeve ortopedike
Stolzalpe, Austri – Prof.Dr. R.Graf

1994
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i ortopedisë dhe traumatologjisë

1995 – 2010
Klinika e sëmindjeve ortopedike – Shkup
Qendra Klinike Universitare – Shkup

– Çertifikat për ultrasonografi të kryçeve të fëmijëve, Klinika e sëmundjeve ortopedike në Stolzalpe, Austri – Prof.Dr. R.Graf
– Diplomë Europiane të ortopedisë së fëmijëve – 2013

– MAOT, EFFORT, BUON, ISTMUS, SHMM, MCM, Kryqi i Kuq i Maqedonisë

 Anglisht