fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Јорданка Маџоска

Специјалист по педијатрија

2015
Специјализација по педијатрија
Универзитет св. Кирил и Методиј

2007
Медицински факултет
Универзитет св. Кирил и Методиј-Скопје

2020 јуни
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Специјалист по педијатрија на оддел детска кардиохирургија (интензивна нега)

2019-2020 (јуни)
П.З.У. Жан Митрев Клиник
Специјалист по педијатрија на оддел хируршка и кардиохируршка интензивна нега кај деца

2013-2019(февруари)
Институт за белодробни заболувања кај деца-Козле
Специјалист педијатар на оддел интензивна нега и терапија

2008-2013 (март)
П.З.У. д-р Радица Маџоска
Доктор на медицина

– здружение на педијатри на Р. Македонија
– член на лекарска комора на Р. Македонија
– член на европско респираторно здружение

англиски јазик