fbpx
ОДДЕЛИ

Детска кардиохируршка интензива нега

Detska kardiohirurshka intenziva nega

Одделот за интензивна нега и терапија се состои од 7 педијатриски интензивни места и 7 педијатриско-кардиохируршки места. Секоја единица е опремена со инвазивни монитори за следење на витални параметри поврзани со софистициран централен мониторинг кој може да се следи од повеќе места на одделот. Секое интензивно место содржи соодветен централен довод на гасови со можност за поставување на пациентот на респиратори за механичка вентилација погодна за инвазивна и неинвазивна вентилација. Секое место содржи доволен број најсовремени перфузери, инфузомати, овлажнувачи, затоплувачи, машина за ехотомографија, гасни анализатори, АЦТ-апарати, најсовремени машини за дијализа кај деца, дефибрилатор, пејсмејкери, електрокардиограф.

БОЛНИЧКИ СТАЦИОНАР

Во тесна врска со Одделот за интензивна нега е сместен и болничкиот стационар, со цел постојан надзор од стручниот тим. Во него се спроведува најсовремена дијагностика и третман базиран на светски практикувани протоколи за лекување болести на децата. Стационарот содржи 2 болнички соби (апартмани) приспособени за престој на деца со придружба.