fbpx
KËRKO
DOKTORIN

2007
Fakulteti i Mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

2015
Specializim në pediatri
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

2008-2013 (mars)
ISHP Dr. Radica Maxhoska
Doktor i mjekësisë

2013-2019 (shkurt)
Specialist pediatër në departamentin e kujdesit intensiv dhe trajtim
Instituti për sëmundje të mushkërive tek fëmijët

2019-2020 (qershor)
ISHP “Zhan Mitrev” Klinik
Specialist në pediatri në departamentin e kujdesit intensiv kirurgjik dhe kardiokirurgjik tek fëmijët

2020
SK “Acibadem Sistina” Shkup
Specialist në pediatri në departamentin e kardiokirurgjisë pediatrike (kujdes intensiv)

Shoqata e Pediatërve të Republikës së Maqedonisë
Shoqata e mjekëve të Republikës së Maqedonisë
Shoqata respiratorë evropiane