fbpx

Bordi i Drejtoreve

Jordan KAMÇEV

Kryetar i Bordit drejtues

Drejtor kryesor ekzekutiv

Mehmet Ali AYDINLAR

Zëvendës kryetar i Bordit drejtues

Kryetar i Bordit drejtues të ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Dr. Jana MARIN

Anëtare e Bordit drejtues

Drejtoreshë e spitalit

Tahsin GYNEY

Zëvendësdrejtor i përgjithshëm Anëtar i Bordit drejtues

Drejtuesit

Elif AKAN

Zëvendës drejtoreshë

Elena SMILEVSKA

Drejtoreshë financiare

Prof. dr. Ljupço LEKOVSKI

Drejtor mjekësor

Biljana DILEVSKA

Kryeinfermiere

Valentina DIMOVSKA

Drejtoreshë për logjistikë teknike

Aleksandra DESPOTOVSKA

Drejtoreshë e shërbimeve të pacientëve

Nina PIJADE

Drejtoreshë e punëve juridike

Zvezdana SARXHOVSKA

Drejtoreshë e farmacisë dhe furnizimeve

Vllatko KUZMANOV

Drejtor i teknologjisë informative

Sllobodanka ALEKSOVSKA

Drejtoreshë e burimeve njerëzore