fbpx

Bordi i Drejtoreve

Jordan KAMÇEV

Kryetar i Bordit të drejtorëve

Mehmet Ali AYDINLAR

Zëvendës kryetar i Bordit të drejtorëve

Kryetar i Bordit të drejtorëve të ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Antoniјe Marinoski

Anëtar i bordit të drejtorëve

Tahsin GYNEY

Anëtar i bordit të drejtorëve

Drejtor kryesor ekzekutiv i ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Drejtuesit

Gün Günsoy

Drejtor kryesor ekzekutiv

Elena SMILEVSKA

Drejtoreshë financiare

Prof. dr. ZHARKO HRISTOVSKI

Drejtor mjekësor

Elif AKAN

Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv

Biljana DILEVSKA

Kryeinfermiere

Valentina DIMOVSKA

Drejtoreshë për logjistikë teknike

Aleksandra DESPOTOVSKA

Drejtoreshë e shërbimeve të pacientëve

Natasha Savova

Drejtoresha e Marketingut

Nina PIJADE

Drejtoreshë e punëve juridike

Zvezdana SARXHOVSKA

Drejtoreshë e farmacisë dhe furnizimeve

Vllatko KUZMANOV

Drejtor i teknologjisë informative

Marija KAPETANOVSKA

Drejtoreshë e burimeve njerëzore