fbpx

Bordi i Drejtoreve

Jordan KAMÇEV

Kryetar i Bordit të drejtorëve

Mehmet Ali AYDINLAR

Zëvendës kryetar i Bordit të drejtorëve

Kryetar i Bordit të drejtorëve të ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Antoniјe Marinoski

Anëtar i bordit të drejtorëve

Tahsin GYNEY

Anëtar i bordit të drejtorëve

Drejtor kryesor ekzekutiv i ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Drejtuesit

Gün Günsoy

Drejtor kryesor ekzekutiv

Elena SMILEVSKA

Drejtoreshë financiare

Prof. dr. Vladimir DIMOV

Drejtor mjekësor

Elif AKAN

Drejtor i spitalit

Biljana DILEVSKA

Kryeinfermiere

Valentina DIMOVSKA

Drejtoreshë për logjistikë teknike

Aleksandra DESPOTOVSKA

Drejtoreshë e shërbimeve të pacientëve

Nina PIJADE

Drejtoreshë e punëve juridike

Zvezdana SARXHOVSKA

Drejtoreshë e farmacisë dhe furnizimeve

Vllatko KUZMANOV

Drejtor i teknologjisë informative

Marija KAPETANOVSKA

Drejtoreshë e burimeve njerëzore