fbpx

Bordi i Drejtoreve

Mehmet Ali AYDINLAR

Kryetar i Bordit të drejtorëve

Kryetar i Bordit të drejtorëve të ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Jordan KAMÇEV

Anëtar i Bordit të drejtorëve

Antoniјe Marinoski

Anëtar i Bordit të drejtorëve

Tahsin GYNEY

Anëtar i Bordit të drejtorëve

Drejtor kryesor ekzekutiv i ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Drejtuesit

Gün Günsoy

Drejtor kryesor ekzekutiv

Elena SMILEVSKA

Drejtoresha e Financave

Dr. Shk ZHARKO HRISTOVSKI

Drejtor mjekësor

Elif AKAN

Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv

Biljana DILEVSKA

Kryeinfermiere

Valentina DIMOVSKA

Drejtoreshë për logjistikë teknike

Aleksandra DESPOTOVSKA

Drejtoresha e Shërbimeve të pacientëve

Natasha Savova

Drejtoreshë e Marketingut

Nina PIJADE

Drejtoreshë e Punëve juridike

Zvezdana SARXHOVSKA

Drejtoreshë e Farmacisë dhe furnizimeve

Vukota Çukiq

Drejtor i Teknologjisë informative

Marija KAPETANOVSKA

Drejtoreshë e Burimeve njerëzore