fbpx
DEPARTAMENTET

Kardiokirurgjia pediatrike pediatrike me kardiologji

Detska kardiohirurgija so kardiologija

Departamenti i кardiokirurgjisë pediatrike në “Acibadem Sistina” është qendra e parë me pajisje komplete dhe staf në fushën e kardiokirurgjisë pediatrike në vendin tonë që ofron diagnozën dhe trajtimin e fëmijëve me anomali kongjenitale dhe anomali të fituara në zemër në moshën nga 0 deri në moshën 18 vjeçare. Në një hapësirë të pajisur në mënyrë moderne departamenti disponon me një repart spitalor dhe kujdes intensiv kardiokirurgjikal me pajisje më bashkëkohore mjekësore që mundëson kujdesin e lartë profesional 24-orësh dhe monitorimin e pacientëve. Për shëndetin e fëmijëve kujdeset një ekip me përvojë i cili është i përbërë nga kardiokirurgë, pediatër me përvojë në kujdesin intensiv pediatrik, kardiolog- pediatër, kardioanesteziologë dhe infermierë të trajnuar në fushën e kardiokirurgjisë pediatrike. 

Falë qasjes multidisiplinare, infrastrukturës, stafit dhe pajisjes teknologjike, departamenti ofron kujdes të integruar të problemeve kardiologjike nga diagnoza e saktë (prenatale dhe/apo pas lindjes) deri tek trajtimi përfundimtar duke përfshirë edhe kujdesin intensiv post-kirurgjikal që është raritet për spitalet në rajon. Në këtë departament në mënyrë kirurgjikale trajtohen të gjitha defektet kongjenitale të zemrës që zakonisht kryhen në vitin e parë të jetës dhe monitorimi i mëtutjeshëm i këtyre pacientëve.

Me ekzistimin e infrastrukturës dhe stafit për herë të parë në vendin tonë në këtë departament do të pranohen të gjithë fëmijët në fushën e kirurgjisë pediatrike dhe pediatrisë të cilët kërkojnë trajtim intensiv dhe renimacion nga mosha më e hershme deri në moshën 18 vjeç.

PËR QYTETARËT E MAQEDONISË, TË GJITHA SHËRBIMET E KARDIOKIRURGJISË NË KËTË DEPARTAMENT JANË TË MBULUARA NGA FSSHM.

Ndërhyrjet kardiokirugjikale tek pacientët pediatrike

 • Riparimi i valvulës pulmonare në mungesë (Absent pulmonary valve repair)
 • Korrigjimi i kthimit anomalik të venave pulmonare (i pjesshëm)
 • Korrigjimi i kthimit anomalik të venave pulmonare (i tërësishëm)
 • Stenoza e aortës (procedura Ross)
 • Korrigjimi i dritares aortopulmonare
 • Operacioni switch atrial (JAtene)
 • Korrigjimi i defektit septal atrial (i tërësishëm)
 • Korrigjimi i defektit septal atrial (i pjesshëm, Primum ASD)
 • Glenn Shunt me dy drejtime
 • Procedura B-T shant
 • Zgjidhja e koarktacionit të aortës
 • Paliacioni i  double inlet left ventricle (PA banding, B-T shunt, Glenn, Hemi Fontan, Fontan)
 • Korrigjimi i double outlet i barkushes së djathtë
 • Korrigjimi i anomalisë ebshtajn
 • Procedura fontan
 • Pocedura Hemi-fontan
 • Korrigjimi i zemrës së majtë hipopastike (Norwood procedure, Sano modification of Norwood, Glenn, Hemi fontan, Fontan)
 • Korrigjimi i ndërprerjes në harkun e aortës
 • Procedura Konno
 • Korrigjimi i valvulës mitrale
 • Procedura Norwood
 • Ligatura e duktusit arteriozus perzistent
 • Banding i arteries pulmonare
 • Korrigjimi i stenozës pulmonare
 • Operacioni Rastelli
 • Procedura Senning
 • Korrigjimi i tërësishëm i tetralogjisë falo
 • Korrigjimi i transpozicionit të enëve të mëdha të gjakut
 • Korrigjimi i atrezionit trikuspidal (PA banding, B-T shunt, Bi-directional Glenn, Heni Fontan procedure)
 • Korrigjimi i Trunkusit arteriozus
 • Korrigjimi i unazës (ring) vaskulare (Double aortic arch, Right aortic arch with left sided patient)
 • Korrigjimi i defektit septal ventrikular

Elektrofiziologjia tek fëmijët

Procedurat

 • Vendosja e elektrostimulatorëve të përhershme në zemër (pejsmejkera) në mënyrë transvenoze, me një ventrikul  (VVIR), me dy ventrikulë (DDDR), sistem- pejsing kardiak risinkronizues (CRT-P), sistem- pejsing kardiak risinkronizues dhe defibrilizues (CDR-D) sisteme- pejsing defibrilizuese, me një ventrikul dhe me dy ventrikule (ICD VR, DR)
 • Vendosja e pejsing-sistemit të përkohshëm transvenoz
 • Testimi elektrofiziologjik invaziv për aritmitë e atriumeve dhe ventrikulëve
 • Testimi elektrofiziologjik farmakologjik për aritmitë e atriumeve dhe ventrikulëve
 • Studimi elektrofiziologjik me kateter ablacion radiofrekuent të takikardive atriale rrethore, takikardive preeksitacione rrethore.
 • Monitorim i tërësishëm i pacientëve me pejsing-sisteme të vendosura.
 • Monitorim joinvaziv i ritmit të zemrës në mënyrë ambulatore (monitorim i vazhdueshëm 24-orësh me holter)

Kateterizimet kardiake

Kateterizimi kardiak është një procedurë minimale invazive që kryhet nga mjekët kardiologë pediatrikë ndërhyrës për të fituar pamjen më të mirë të zemrës dhe për t’i trajtuar problemet e zemrës duke përfshirë defektet e zemrës kongjenitale.

Gjendjet që trajtohen me kateterizimin e zemrës

 • Stenoza e valvulës aortale
 • Defekti septal atrial (ASD)
 • Koarstacioni i aortës
 • Ductusi arteriozus perzistent (DAP)
 • Regurgitacioni pulmonal
 • Stenoza e valvulës pulmonare
 • Kateterizim diagnostikues me matje të tensionit dhe gradientit