fbpx

REZERVO KONTROLLIN

Me vetëm një thirrje në Qendrën për thirrje (call center) në Spitalin e klinikës “Acibadem Sistina” mund ta caktoni kontrollin tuaj. Në këtë numër mund t’i merrni edhe të gjitha informatat e nevojshme për shërbimet të cilat i ofron spitali ynë. Qendra jonë për thirrje është e kapshme 24 orë, 7 ditë në javë. Me parimin e këtillë të punës mundësohet komunikim efikas, i shpejtë dhe i papenguar.

Kontrollin Tuaj mund ta caktoni edhe në e-postën

callcenter@acibademsistina.mk

ose ta plotësoni formularin e poshtëpërmendur dhe ne do t’ju kontaktojmë në afat prej 24 orëve.

Ekipi i punësuar nga Qendra për kontakt, i edukuar dhe i përgatitur, që t’u përgjigjet çdo pyetjeje dhe kërkese të pacientëve.