fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Димитар Трајков

Специјалист по гастроентерохепатологија

2013
Супспецијалист по гастроентерохепатологија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2007
Магистер – Медицински факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2004
Специјалист по интерна медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1997
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за гастроентерохепатологија
1998 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гастроентерохепатологија

Претставник на Македонија во европскиот борд за гастроентерохепатологија
Член на Светската гастроентеролошка организација