fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Dimitar Trajkov, Mr. Sci

Specialist në gastroenterohepatologji

2013
Subspecialist i gastroeneterohepatologjisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2007
Magjistër – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2004
Specialist i mjekësis interne
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1997
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gastroeneterohepatologjisë

1998 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gastroeneterohepatologjisë

– Përfaqësues i Maqedonisë në bordin Europian për gastroeneterohepatologji
– Anëtarë i organizatës Botërore të gastroeneterohepatologjisë