fbpx
ОДДЕЛИ

Гастроентерохепатологија

Одделот е предводен од еминентен тим гастроентерохепатолози со долгогодишно искуство од оваа област. Колоноскопија, гастродуоденоскопија, ERCP се изведуваат со последна генерација на ендоскопска технологија. Покрај стандардните амбулантски прегледи и интервенции, тимот е достапен 24 часа за итни состојби – стопирање на крвавење, лигација, склерозација, отстранување на туѓо тело, балон дилатација и стенози.

GastroEntero NEW

ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН

Одделот нуди комплетен мултидисциплинарен пристап од страна на гастроентерохепатолози, хирурзи и радиолози при испитување и на најкомплексните проблеми.

Пациентите имаат можност за комплетна дијагноза и интервентни третмани на органите на дигестивниот систем (езофагус, желудник, жолчни патишта, панкреас и перитонеум). Сите процедури се изведуваат од специјализиран тим со употреба на напредни методи за испитување. Со помош на последна технологија за ендоскопија се изведуваат специфични интервенции како ERCP, како и гастродуоденоскопија и колоноскопија. Итни интервенции (стопирање на крвавење, лигација неваскуларна, склерозација, отстранување на туѓо тело, балон дилатација и стенози) се изведуваат 24 часа во денот.

КРОНОВА БОЛЕСТ И КОЛИТИС

Одделот, исто така, третира и инфламаторни болести на стомакот (улцеративен колитис, и кронова болест), кои претставуваат група болести со зголемена фреквенција на појава во изминатите години. Дијагнозата и третман на овие болести се спроведува со најсовремена технологија од страна на гастроентерохепатолози и хирурзи стручни во конкретната област.