fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Бобан Сарџовски

Специјалист по гинекологија и акушерство

2008
Напредна лапароскопија хирургија
Клинички центар, Љубљана
2007
Напредна лапароскопија хирургија “- Проф Дејвид Гал
Болница Св. Пау – Барселона
2005

Специјалист по гинекологија и акушерство – Медицински факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

1998
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010
Клиничка Болница Аџибадем Систина
Оддел за гинекологија и акушерство
2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје
Оддел за гинекологија и акушерство
1999 – 2001
Средно Медицинско Училиште Д-р Панче Караѓозов – Скопје, професор по анатомија и физиологија

IUGA (Интернационално здружение на урогинеколози)