fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Бети Костадиновска- Јорданоска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2007
Специјалист по анестезиологија со реаниматологија – Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
2003
Магистер – анестезиологија со реаниматологија – Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
1999
Дипломира на Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиохирургија
2001 – 2010
Клиника за хирушки болести Св. Наум Охридски
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
2000-2001
Клиника за хирушки болести Св. Наум Охридски
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување, Волонтер