fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Прим. д-р мед. науки Бети Костадиновска-Јорданоска

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување

2024

Одбрана на докторска десертација на тема „Евалуација на ефектот на Esmolol врз намалување на периоперативната исхемија на миокардот кај пациенти со коронарна артериска болест“

2007
Специјалист по анестезиологија со реаниматологија – Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
2003
Магистер – анестезиологија со реаниматологија – Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
1999
Дипломира на Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиохирургија
2001 – 2010
Клиника за хирушки болести Св. Наум Охридски
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување
2000-2001
Клиника за хирушки болести Св. Наум Охридски
Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување, Волонтер