fbpx
ОДДЕЛИ

Кардиохируршка интензивна нега

Концептот на работа на Единицата за кардиохируршка интензивна нега се состои во тоа што постои константен тим на хирурзи, кардиолози и кардиоанестезиолози кои се задолжени за грижата за пациентите, од почеток на лекување па сѐ до нивното отпуштање и понатамошно следење.

Единицата за кардиохируршка интензивна нега располага со 11 интензивни места и 6 полуинтензивни места, најсовремена опрема за реанимација и интензивно лекување.

Преку најсовремени протоколи за третман и мониторинг, тешко болните пациенти добиваат високопрофесионален третман и нега, како во раниот постоперативен период така и за хронично болните.

Тимот составен од врвни експерти од областа на интензивното лекување на пациентите им нуди здравствена заштита според светски стандарди и протоколи. Нашата цел е да се подобри општата состојба на пациентите и за што пократок временски период истите да бидат префрлени на стационарниот оддел.