fbpx
ОДДЕЛИ

Кардиохируршка интензивна нега и анестезија

Кардиохируршка интензивна нега располага со 14 кревети, водена од кардиохирурзи и анестезиолози. Располага со најсовремена апаратура за реанимација и интензивно лекување, што овозможува третман и нега на сите тешко заболени пациенти, како во раниот постоперативен период, така и за оние кои се со хронични заболувања. Екипата составена од врвни експерти од областа на интензивното лекување овозможува здравствена нега според светски стандарди и протоколи со цел да се подобри општата состојба, а тоа резултира со пократок болнички престој.