fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Shk Beti Kostadinovska – Jordanoska

Specialiste në anesteziologji me mjekim intensiv

2007
Specialiste e anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2003
Magjistër – anesteziologji me reanimacionologji – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1999
E diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiokirurgjisë
2001 – 2010
Klinika e sëmundjeve kirurgjike Shën. Naum Ohridski
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe mjekimit intenziv
2000-2001
Klinika e sëmundjeve kirurgjike Shën. Naum Ohridski
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe mjekimit intenziv, vullnetare