fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Александар Величковски

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

1992
Специјалист по анестезиологија и реанимација – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1983
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување
2009 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство
Оддел за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување
1985 – 2009
Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување
Универзитетски клинички центар – Скопје

ЗЛАРИЛ (здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Р. Македонија