fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandar Veliçkovski

Specialist në anesteziologji me reanimatologji

1992
Specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1983
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv
2009 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv
1985 – 2009
Klinika e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv
Qendra Klinike Universitare – Shkup

SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)