fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Милица Каламарас

Специјалист по гинекологија и акушерство

2022

Медицински факултет – Скопје, Специјалист по Гинекологија и Акушерство

Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство

 

2015

Медицински факултет – Скопје, Доктор на медицина

Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2022
Клиничка болница „Аџибадем Систина“ Гинекологија и Акушерство

2016 –2022
ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство – Скопје Лекар на специјализација

2016-2018
Клиничка болница – Жан Митрев Оддел – Полуинтензивна нега
Доктор на медицина

Англиски јазик  

Kорелација помеѓу високо ризични ХПВ генотипови и преканцерозни лезии на грлото на матката – цервикална интраепителна неоплазија CIN I, II, III – 20ти Конгрес на Македонското Лекарско Друштво во соработка со Медицинскиот Факултет – Скопје, Session code 03C (автор),

2021
Results of Monitoring of Infection Caused by Group B Streptococcus in Newborn infants and Pregnant Women – 20ти Конгрес на Македонското Лекарско Друштво во соработка со Медицинскиот Факултет – Скопје, Session code 03C (коавтор),

2021
Comparison Between Different Methods Of Labor Induction In Terms Of Maternal And Fetal Safety – 20ти Конгрес на Македонското Лекарско Друштво во соработка со Медицинскиот Факултет – Скопје, Session code 03C (коавтор),

2021
Successful recovery from respiratory failure in a critically ill patient with COVID -19 using extracorporeal membrane oxygenation support – Case report – MMP 2021; 75(1): 86-88 (коавтор)

-Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego – Poznan University od medical sciences

Standing Committee on Professional Exchange
                  International Federation of Medical Students’ Associations (Јули 2013)

The open medical institute – Medical Unversity of Vienna and University clinic of Gynecology and obstetrition medical school, The University of Ss Cyril and Metodius OMI VISITING PROFESSORSHIP IN OBG – Prof.  Dr. Christian Dadak  (2015)

Новитети во Гинекологијата и Акушерството 2016г/ акредитирано КМЕ при ЛКМ/МЛД

Новитети во Гинекологија и Акушерство – 2018г –КМЕ, ЗГОМ

Современ третман на инфекции во и вон бременост – 2019 МАГО

Здружение на урогинекологија и реконструктивна хирургија – учество на стручен состанок – ЛКМ 2019

Современа дијагноза и третман на ендометриоза – Македонско здружение за Ендометриоза 2019

– Суплементација при планирање на бременост и во бременост – акредитиран од МЛД/ЛКРСМ (2021)

– Како до подобро матернални и фетално здравје – Македонска асоцијација на фетална медицина 2022