fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Daniella Projevska, Mr. Sci

Specialiste në kardiologji

2001
Fakulteti i Mjekësisë në Shkup – Magjistër
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2008
Subspecializim në fushën e kardiologjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1997
Subspecializim në fushën e mjekësisë interne në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1990
E diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiologjisë
2009 -2010
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Reparti i sëmundjeve inflamatore të zemrës, udhëheqëse e repartit
2007 – 2009
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Njësia koronara e kujdesit intenziv
1990 – 2000
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Reparti sëmundjeve të zemrës
1994 – 2010
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e kardiologjisë
1990 – 1994
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Reparti i kardiologjisë, vullnetare

Italisht
Anglisht