fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Vanja Filipovski

Specialist në anatomi patologjike

2007
Specialiste e patologjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2000
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2011 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i laboratories diagnostike
2002 – 2011
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Instituti i patologjisë