fbpx
DEPARTAMENTET

LABORATORI I HISTOPATOLOGJISË DHE CITOLOGJISË

Laboratori citologjik

Në laboratorin citologjik, kryhen teste të qafës së mitrës me teknikën konvencionale të Papillikulës, biopsi aspiruese në shkallë të vogël, si dhe analizat citologjike të lëngjeve të trupit me metodën konvencionale dhe teknikën citospin.

Laboratori histologjik

Laboratori histologjik në Spitalin klinik “Acibadem Sistina” ofron mundësi për ngjyrosje rutinore hematoksiline dhe eozine, ngjyrosje diferenciale, si dhe ngjyrosje imunohistokimike. Me paletën e gjerë të anti-trupave monoklonal. Analiza imunohistokimike kryhet automatikisht në aparatin AST Link 48 dhe PT Link (DAKO, Denmark). Laboratori siguron ekzaminime gjenetike dhe molekulare. Ekzaminimet evoluojnë me kontroll të brendshëm dhe të jashtëm (NORDICQ-Denmark). Arkivimi i materialit histologjik prej 20 viteve nga momenti i trajtimit. Laboratori histologjik siguron shërbim konsultues për pacientët të cilët kërkojnë mendim të dytë.

Reparti për patologji klinike në “Acibadem Sistina” është lider në rajon në vendosjen e metodave më të reja për hulumtim. Reparti për patologji klinike është në kontakt të vazhdueshëm me punën e reparteve tjera në spital, me çka ofron qasje shumë disiplinore në dhënien e diagnozës.