fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Вања Филиповски

Специјалист по патолошка анатомија

2018
Универзитет “Свети Кирил и Методиј”
Медицински факултет
Доктор на медицински науки – базична медицина

2007
Специјалист по патологија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2000
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2011 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за дијагностички лаборатории
2002 – 2011
Медицински факултет – Скопје ,
Институт за патологија