fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Stanka Tançeva Krstevska

Specialiste në pediatri

2007
Specialiste e pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2000
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i pedistrisë, specialiste e pediatrisë

2001 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup