fbpx
DEPARTAMENTET

Neonatologjia

 

Departamenti i neonatologjisë kujdeset për shëndetin dhe mirëqenën e foshnjave të shëndetshme nëpërmjet ndjekjes së rritjes dhe zhvillimit të tyre, vendoset diagnoza, trajtimi dhe ndjekjen foshnjat e porsalindura që janë të sëmurë. Departamenti punon sipas parimit të rooming-in qëndrim 24 orësh të foshnjës së porsalindur dhe nënës së bashku në dhomë (nga momenti i lindjes deri në ditën e lëshimit të maternitetit). Në këtë departament punon ekipi më i mirë i pediatërve, neonatologëve si dhe inferiere ttë cilat mundësojnë edhe vizitën patronazhe me anë të kërkesës suaj. Spitali ynë ka marrë certifikate dhe është i akredituar si “Spital mik i foshnjave”.

Për kujdesin e foshnjave të porsalindura departamenti ofron:

 • Kujdes ordinar për foshnjat e porsalindura
 •  Edukim të nënave (dhënia e gjirit dhe kujdesi për foshnjën e porsalindur)
 •  Kujdes special i foshnjës së porsalindur me probleme në procesin e adaptimit
 •  Trajtimi i infektimeve pas lindjes
 •  Monitorim i funksioneve vitale
 •  Trajtimi me fototerapi
 •  Eksanguinotransfuzioni
 •  Kujdes postintenziv dhe trajtim i foshnjave të porsalindura
 •  Diagnoza e anomalive të lindura të zemrës
 • Infermiere patronazhe

 

Veprimtaria konsultuese neonatolgjike në ambulancë

Ekipi profesional I neonatologëve kryen kontrolle të rregullta për ndjekjen e rritjes dhe zhvillimit të foshnjave deri në moshën një vjeçare, si dhe kontrolle konsultative. Përveç kontrollit, neonatologët japin këshilla profesionale për kujdesin e foshnjave të porsalindura.

Edukimi për ushqyerjen me gji dhe kujdes të të porsalindurve

Nënat informohen rreth avantazheve të qumështit të gjirit dhe iu ofrohet ndihmë rreth përvetësimit të teknikave të ushqyerjes me gji. Përveç kësaj, ato edukohen edhe për kujdesin e foshnjave në kushtet e shtëpisë. Një qasje e tillë rrit vetëbesimin tek nëna, dhe e bën të dihet e sigurt se është duke bërë më të mirën për beben e saj. Çdo nëne që lindjen e saj e ka bërë në “Acibadem Sistina” I jepet një broshurë “Kujdesi i nënës dhe i porsalindurit pas lindjes”, në të cilën janë shkruar në mënyrë të detajuar parimet themelore të kujdesit.

Vizita e infermieres patronazhe

Periudha neonatale e zhvillimit të bebes është periudha më e rëndësishme për shëndetin e foshnjës suaj, ndërsa kontrollet e rregullta shëndetësore dhe kujdesi për atë kanë një rëndësi të madhe për jetën e mëtejshme të bebes. Qëllimi i programit për vizitë të infermiereve patronazhe është që t’u vijnë në ndihmë nënave që të kujdesen për foshnjat e tyre në kushtet shtepiake, si dhe për të bërë kontrollet e rregullta gjatë kësaj periudhe.

Neonatologu juaj

Foshnjat e lindura në “Acibadem Sistina” kanë neonatologun e tyre që nga momenti i lindjes. Ai është plotësisht I përkushtuar për rritjen dhe zhvillimin e foshnjës gjatë ditëve të para të jetës. “Neonatologu juaj” është një koncept që ofron siguri për nënat pasi janë të vetëdijshme se këtu vazhdimisht është dikush që mund të kujdeset për beben e tyre.

 

Kontrolle pa pagesë gjatë muajit të parë

Foshnjat e lindura në “Acibadem Sistina” mund të kryejnë kontrolle pa pagesë gjatë muajit të parë të jetës së foshnjës. Kjo është në të njëjtën kohë mbështetja më e madhe për ju sepse në këtë periudhë keni nevojë për t’u konsultuar me profesionistë në lidhje me rritjen dhe zhvillimin e bebes.

Qendra urgjente pediatrike më bashkëkohore

Qendra urgjente pediatrike në “Acibadem Sistina” është një nga qendrat urgjente më moderne në të gjithë rajonin. Në disponim ka ekipin e pediatërve me përvojë të cilët janë të disponueshëm 24 orë në çdo ditë të javës. Qendra urgjente pranon raste me sëmundje të ndryshme për sa i përket fëmijëve.

Shërbimi i transportit urgjent

Njësia e specializuar mobile për transport dhe kujdes intensiv të foshnjave të porsalindura që janë rëndë të sëmurë dhe foshnjave në gji

 1. Disponon me: Automjet më modern sanitar transportues; Pajisje të sofistikuar – inkubator transportues, respirator transportues, monitor, set për intubacion, infuziomatë; Ekip profesional i mjekëve-specialistë dhe infermiere
 2. Realizon: Transportim nga një qendër mjekësore në një tjetër në vend dhe në rajon, si dhe transport drejt dhe nga Spitali klinik “Acibadem Sistina” të foshnjave të porsalindura në gjendje kritike për trajtim të mëtejshëm.
 3. Ekipin transportues e përbëjnë gjashtë mjekë specialistë, të trajnuar për kujdes intensiv dhe realizimin e këtij lloji të transportit dhe pesë infermiere me përvojë për kujdes intensiv.

Shërbimi i transportit urgjent

Njësia e specializuar mobile për transport dhe kujdes intensiv të foshnjave të porsalindura që janë rëndë të sëmurë dhe foshnjave në gji.

 1. Disponon me:Automjet më moderne sanitar transportues; Pajisje të sofistikuar – inkubator transportues, respirator transportues, monitor, set për intubacion, infuziomatë; Ekip profesional i mjekëve-specialistë dhe motër medicinale
 2. Realizon:Transportim nga një qendër mjekësore në tjetrën në vend dhe në rajon, si dhe transport drejt dhe nga Spitali klinik “Acibadem Sistina” të foshnjave të porsalindura në gjendje kritike për trajtim të mëtejshëm.
 3. Ekipin transportues e përbëjnë katër mjekë specialistë, të trajnuar për kujdes intensiv dhe realizimin e këtij lloji të transportit dhe pesë motra medicinale me përvojë për kujdes intensiv.

Njësia më bashkëkohore e neonatologjisë dhe kujdesit intenziv neonatal

Njësia e kujdesit intenziv neonatal është e pajisur me aparaturat më bashkëkohore si inkubatorë, aparate për ventilim mekanik invaziv dhe joinvaziv, ushqim i plotë parenteral dhe enteral. Kujdesi për foshnjën tuaj mundësohet nga ekipi më me përvojë i neonatologëve -intenzivistë në vendin tonë.

Departamenti i kujdesit intenziv është i hapur për pranimin e pacientëve të jashtëm (foshnja të lindura në qendra të tjera mjekësore) të cilët kanë nevojë për shërbimet e kujdesit të veçantë dhe terapitë që ofron spitali ynë.