fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Ilija Mostrov

Specialist në kirurgji plastike dhe rikonstruktive

2012
Primarus
Ministria e Shëndetësisë – Republika e Maqedonisë
2004
Magjistër – kirurgjia plastike dhe rekonstruktive – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2002
Subspecialist i kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1986
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2011 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive
2007 – 2011
Ordinanca private Dr. Ançevski
1997 – 2011
Qendra Klinike Universitare
Klinika e kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive – Shkup
1986 – 1997
Qendra medicinale – Ohër

– 2009 – Mirënjohje për pjesëmarrje aktive në zbatimin e objektivava dhe detyrave të Shoqatës Mjekësore të Maqedonisë
– 2010 – Delegat i zgjedhur kombëtar në Shoqatën Europiane të kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive