fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Прим. м-р д-р Илија Мостров

Специјалист по пластична и реконструктивна хирургија

2012
Примариус
Министерство за здравство – Република Македонија
2004
Магистер – пластична и реконструктивна хирургија – Медицински факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2002
Супспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1986
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2011 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за пластична и реконструктивна хирургија
2007 – 2011
Приватна ординација д-р Анчевски

1997 – 2011
Универзитетски клинички центар
Клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје
1986 – 1997
Медицински Центар – Охрид

2009 – Благодарница за активно учество во извршување на целите и задачите на Македонското Лекарско Друштво
2010 – Избран за национален делегат на Европската асоцијација за пластична и реконструктивна хирургија