fbpx

ПРОМОТИВНИ ЦЕНИ НА ДЕВЕТ ПАКЕТИ ИСПИТУВАЊА: ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЈЕТО ТРЕБА ДА БИДЕ ПОСТОЈАНА

10.07.2023
SLIKA NASLOVNA

Промотивни цени на девет пакети испитувања нуди Клиничката болница „Аџибадем Систина“. Како еден од стожерите на здравствениот систем во земјата и во регионот, болницата одлучи да ги намали цените на овие пакети за да можат и пациентите, но и здравите луѓе да направат преглед на своето општо здравје. Затоа со попуст се нудат три интернистички пакети, два тироидни пакети и еден гинеколошки пакет.

Промотивна цена има и пакетот за контрола на хемостаза, пакетот за полицистични овариуми и пакетот за развојно следење на дете.

Нашите индивидуални здравствени ризици зависат од повеќе специфични фактори меѓу кои, секако: возраста, полот, околината, генетските фактори, но и животниот стил. Затоа преку компонентите вклучени во овие пакети секоја индивидуа може да направи детална анализа преку која ќе го одржи сопственото здравје.

Овие испитувања се тестови преку крв, а по добиените резултати се добива преглед на вашето општо здравје и соодветни препораки.

На секој возрасен му се препорачува лекарски преглед еднаш годишно, дури и без никакви симптоми.

Цената на интернистичките пакети со попуст изнесуваат 3.600 денари, 5.300 и 6.200 денари, во зависност од параметрите што се испитуваат во секој од нив.

Едниот тироиден пакет чини 2.300 денари, а другиот 5.000 денари, додека гинеколошкиот пакет во кој покрај вадењето крв и биолошки материјал е вклучено и испитување на фоликулостимулирачки хормон, лутеинизирачки хормон, пролактин, естрадиол и тиреостимулирачки хормон, чини 4.800 денари.

Контролата на хемостаза е 2.300 денари, а пакетот за полицистични овариуми 7.300 денари. Пакетот за развојно следење на дете е 6.200 денари.

Пакетите се креирани со цел да дадат целосен преглед на состојбата на пациентот, а преку нив може да се утврди дали има потреба од понатамошни прегледи.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • ESR
 • Крвна слика
 • Глукоза, на гладно
 • Гликозилиран
 • Хемоглобин (HbA1c DCCT/NGSP)
 • Серумско Железо
 • Триглицериди
 • Вкупен Холестерол
 • Холестерол (HDL)
 • Холестерол (LDL)
 • Вкупни Протеини
 • Албумини
 • Глобулини
 • Уреа
 • Креатинин
 • Мочна киселина
 • Вкупен Билирубин
 • Директен билирубин
 • Индиректен билирубин
 • Аспартат аминотрансфераза (AST)
 • Аланин аминотрансфераза (АLТ)
 • Алкална фосфатаза (АLP)
 • Гама Глутамил Транспептидаза (GGT)
 • Натриум (Na)
 • Калиум (К)
 • Хлориди (Cl)
 • Биохемиска анализа на урина со седимент

5.300 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • ESR
 • Крвна слика
 • Глукоза, на гладно
 • Гликозилиран
 • Хемоглобин (HbA1c DCCT/NGSP)
 • Серумско Железо
 • Триглицериди
 • Вкупен Холестерол
 • Холестерол (HDL)
 • Холестерол (LDL)
 • Уреа
 • Креатинин
 • Аспартат аминотрансфераза (AST)
 • Аланин аминотрансфераза (АLТ)
 • Натриум (Na)
 • Калиум (К)
 • Хлориди (Cl)

3.600 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • ESR
 • Крвна слика
 • Глукоза, на гладно
 • Гликозилиран Хемоглобин (HbA1c DCCT/NGSP)
 • Серумско Железо
 • Триглицериди
 • Вкупен Холестерол
 • Холестерол (HDL)
 • Холестерол (LDL)
 • Уреа
 • Креатинин
 • Аспартат аминотрансфераза (AST)
 • Аланин аминотрансфераза (АLТ)
 • Натриум (Na)
 • Калиум (К)
 • Хлориди (Cl)
 • Тиреостимулирачки хормон (TSH)
 • Витамин Д, 25-хидрокси (Vit-D 25-OH)

6.200 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • Тиреостимулирачки хормон (TSH)
 • Слободен Тријодтиронин (FT3)
 • Слободен Тетрајодтиронин (FT4)
 • Тироидни Пероксидазни Антитела (anti-TPO)
 • Антитела на ТироГлобулин (anti-TG)

5.000 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • Тиреостимулирачки хормон (TSH)
 • Слободен Тријодтиронин (FT3)
 • Слободен Тетрајодтиронин (FT4)

2.300 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • Фоликулостимулирачки хормон (FSH)
 • Лутеинизирачки хормон (LH)
 • Пролактин  (PRL)
 • Естрадиол (Е2)
 • Тиреостимулирачки хормон (TSH)

4.800 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • Крвна слика
 • Активирано Парцијално време на Тромбинот (aPTT)
 • Д-Димер

2.300 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • Глукоза, на гладно
 • Фоликулостимулирачки хормон (FSH)
 • Лутеинизирачки хормон (LH)
 • Пролактин  (PRL)
 • Естрадиол (Е2)
 • Вкупен Тестостерон
 • Инсулин
 • ДехидроепиАндростендион Сулфат (DHEA-s)

7.300 ден.

Состав на пакетот:

 • Вадење на крв и биолошки материјал
 • Крвна слика
 • Серумско Железо
 • Аспартат аминотрансфераза (AST)
 • Аланин аминотрансфераза (АLТ)
 • Уреа
 • Креатинин
 • Лактати
 • Фолна киселина
 • Вкупен Витамин Б12, (Vit B12)
 • Витамин Д, 25-хидрокси (Vit-D 25-OH)

6.200 ден.

Сите промотивни пакети може да ги симнете ТУКА.