fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Gordana Pemovska

Specialiste në endokrinologji

1995
Qëndrim në Gjenevë në Hospital Cantonal Universitaire, prof. Asal
Hospital Cantonal Universitaire

1995
Seminar për parandalim të komplikimeve kronike nga diabet- Grimentz, Zvicër

1987
Endokrinolog (RSFJ)

1982
Specializim në Mjekësi interne

1976
Fakulteti i Mjekësisë, arsimi i lartë
Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodi”- Shkup

2020
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Endokrinologji

1976-2018
Klinika për endokrinologji, diabet dhe sëmundje të metabolizmit
Shef i kujdesit intensiv endokrinologjik

Anëtar i shoqatës së endokrinologëve dhe dietologeve të Maqedonisë (SHSHEDM)
Anëtar i asociacionit evropian për studimin e Diabetit (EASD)
Anëtar i Bordit Drejtues së SHMM nga viti 2001.
Anëtar i Bordit të EVM pranë SHMM
Anëtar i disa Bordeve shkencore në disa Kongrese të mjekëve të organizuara nga SHMM.

Koautor i edicionit Елементарна дијабетологија- viti 1996
Koautor i Прирачникот за ендокринолошки и метаболички тестирања – viti 2002
Koautor i librit Интерна медицина – viti 2003
Koautor i Интерна пропедевтика – viti 2004
Koautori i librit Интерна медицина botimi II -2020
Autor dhe koautor i më shumë se 100 punime shkencore
Koordinator në programin EKTS në lëndët Kujdesi spitalor, Mjekësia Interne dhe Mjekësia familjare