fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Гордана Пемовска

Специјалист по ендокринологија

1995
Престој во Женева, во Кантонална универзитетска болница, проф. Асал
Hospital Cantonal Universitaire

1995
Семинар за превенција на хронични компликации од дијабетес – Грименц, Швајцарија

1987
Звање ендокринолог (СФРЈ)

1982
Специјализација по интерна медицина

1976
Медицински факултет,
високо образование
Универзитет ,,Кирил и Методиј“ Скопје

2020
Ендокринологија Клиничка болница „Аџибадем Систина“

1976 – 2018
Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот, Медицински факултет, Скопје
Шеф на интензивна ендокринолошка нега

Член на ендокринолоско и дијабетолошко здружение при Сојузот на лекари на Македонија
Член на European Association for the Study of diabetes
Член на Управниот одбор на МЛД од 2001 год.
Член на Одборот за КМЕ при МЛД
Член на научни одбори на неколку конгреси на лекари кои ги организирал МЛД

Коавтор на едицијата Елементарна дијабетологија 1996 год
Коавтор на Прирачникот за ендокринолошки и метаболички тестирања 2002 год.
Коавтор на учебник по Интерна медицина 2003 год
Коавтор на Интерна пропедевтика 2004 год.
Коавтор на учебникот по Интерна медицина II издание 2020
Автор и коавтор на повеќе од 100 научни трудови
Координатор по програма на ЕКТС по предметите Болничка нега, Интерна медицина и Семејна медицина

Плакета од МЛД во 2004 год.
Повелба д-р Трифун Пановски во 2009 год.