fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Biljana Qurçiq

Specialiste në mikrobiologji

2006
Specialiste e mikrobiologjisë mjekësore dhe parazitologjisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1998
Fakulteti i Mjekësisë– Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Laboratoria për mikrobiologji dhe parazitologji, udheheqëse
2008 – 2010
Instituti i mikrobiologjisë dhe parazitologjisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Laboratoria për infekcione urinare, udhëheqëse
1999 – 2008
Instituti i mikrobiologjisë dhe parazitologjisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

– „Mikrobiologjia mjekësore“
– praktikum për studentët e mjekësisë, stomatologjisë dhe farmacisë

– “Molecular methods of detection and typisation of Microorganisms” – Instituti Pasterov – Paris
– Joint MedVetNet и WHO Global Salm-Surv Seminar /WorkShop “Foodborne Pathogens and Diseases Surveillance
– Detection and Response in New EU Member States and Candidate Countries”
– FEMS Educational Grant Project – King’s College London” Integron Detection and Genotyping of Multiresistant Acinetobacter baumannii Strains”