fbpx

Скенирање органи со најсовремена СПЕКТ двоглава гама камера

20.02.2015

Скенирање органи со најсовремена СПЕКТ двоглава гама камера

Одделот за нуклеарна медицина во „Аџибадем Систина“ располага со компактна повеќенаменска SPECT камера со чија помош се изведува широка палета дијагностички иследувања. Снимањето е безбедно а резултатите ги добивате веднаш. Навремената дијагноза е од големо значење за целокупниот исход на болеста.

Скен на коски  
Скен на бубрези (DTPA, DMSA)
Детекција на везикоуретрален рефлукс (DRCG)
● Скен на тироидна и паратироидни жлезди
● Скен на срце (миокардна перфузиона сцинтиграфија)
● Детекција на лево-десен срцев шант
● Брза дијагностика и терапија на болести на тироидна жлезда
● Спект скен на хемангиоми на црн дроб
● Скен на плункови жлезди
● Скенирање при инфекции или инфламации
● Скротална сцинтиграфија
● Скен на дојки
● Радионуклидна цистернографија
● Радиојодна терапија кај хипертироидизам, афта и постоперативно кај диференцирани
● Спект скен на мозок