fbpx

Политика за приватност

Политика за приватност на личните податоци при посета на интернет-страницата на Клиничка болница „Аџибадем Систина“ Скопје, www.acibademsistina.mk

Оваа Политика за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (понатаму: „корисник”) при посета на нејзината интернет-страница www.acibademsistina.mk (понатаму:„интернет-страница”). Оваа Политика за приватност се однесува единствено за интернет-страницата и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини. Оваа Политика на приватност не се однесува на вашата посета на други интернет-страници до кои пристапувате преку нашите интернет-страници.

Кои информации ги собираме?

За време на посетата на интернет-страницата, вашата приватност целосно се почитува.

При посета на интернет-страницата, Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје ги обработува вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и контактни информации), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет-страница заради користење на нашите услуги и производи, како што се активирање или деактивирање на одредени услуги, аплицирање на оглас за вработување.

За кои цели се користат собраните податоци и информации?

Вашите лични податоци ги обработуваме:

  • При закажување на преглед
  • При аплицирање на оглас за вработување

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработката на вашите лични податоци за друга цел може да се врши единствено врз основа на ваша претходна согласност. Сите испаратени апликации по објавен оглас за вработување или без објавен оглас, се чуваат во електронската база на податоци, најдоцна до шест месеци. Кандидатот има право да побара апликацијата во форма на CV (Curriculum vitae) да се чува пократко од 6 (шест) месеци, доколку достави барање за престанок со обработка на истата.

На кој начин се врши обработката на личните податоци?

Обработката на вашите лични податоци Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Македонија преземајќи ги сите пропишани технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага. Вработените во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци) до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи. Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје применува сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страница. Личните податоци може да се откријат само на надлежни органи во со закон предвидена постапка.

За сите дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци можете да го исконтактирате Офицерот за заштита на лични податоци, лицето Јана Дамевска Атанасова на мејл адресата: dpo@acibademsistina.mk, на телефонскиот број: 071 344 343 или писмено на следната адреса: Скупи 5А, 1000 Скопје Република Северна Македонија.

Други информации

Имајќи ја предвид природата на интернетот, треба да се напомене дека при неговото користење пасивно и автоматски се собираат податоци за навиките и преференциите на неговите корисници. При посетата на интернет-страницата од корисниците Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје може да евидентира и информации поврзани со нив, кои сами по себе не се доволни за да идентификуваат одредено лице и претставуваат статистички показатели кои се користат заради подобрување на квалитетот на интернет-страницата. Таквите информации може да ги вклучуваат името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и техничките информации за конекцијата што ја користи корисникот при посета на интернет-страницата, како што се оперативен систем и испорачувачот на интернет-услугата, IP (интернет-протокол) адреси кои се доделуваат од страна на интернет-провајдерите и се различни за секој корисник на интернет и слични информации.

Колачиња на пребарувачот за интернет

„Cookies” се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер заради следење на движењето на вашиот интернет-пребарувач од страна на интернет-страницата, но не се поврзуваат со ваши лични податоци кои сте ни ги доставиле. Со помош на ваквите фајлови Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје го следи движењето на посетителите на страницата по неа и на тој начин собира податоци за да се подобри корисничкото искуство и за да ја оптимизира и унапреди функционалноста на интернет-страницата. На интернет-страницата има само таков тип на „Cookies” што се чуваат на компјутерот на корисникот онолку време колку што има поставено во интернет-пребарувачот. Корисниците може да изберат да ги наместат своите пребарувачи на интернет да ги одбијат колачињата. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од страницата може да не функционираат како што е предвидено.

Ремаркетинг

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје информациите што ги собира преку користењето колачиња („cookies”) ги користи за ремаркетинг за Google AdWords и Facebook, односно за свое рекламирање на други интернет-страници кои ќе ги посети корисникот кој претходно ја посетил интернет-страницата на www.acibademsistina.mk

„Гугл“ Google, „Фејсбук“ Facebook и други трети страни прикажуваат АdWords, односно т.н. “ads” низ различни интернет-страници и апликации кои корисникот ги посетува и користи. Овие „ads” се базираат и на претходните кориснички посети на интернет-страницата на Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје преку со користење колачиња.

На пример, кога со посетата на www.acibademsistina.mk корисникот се интересирал за одредена услуга или уред без да направи конкретна нарачка, со таквата активност се генерира информација која може да се појави во форма на оглас кај „Гугл“-Google и „Фејсбук“-Facebook и на корисникот врз основа на неговиот претходен интерес, при посета на друга интернет-страница која исто така користи “ads” на Google да му биде презентирана реклама за Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје или за содржината што ја посетил на страницата на Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје. Сите собрани податоци од Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје ќе се користат во согласност со Политиката за приватност на Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје, односно со политиките за приватност на Google и Facebook за податоците собрани кај нив.

Корисниците можат сами да ги прилагодат параметрите за начинот на кои Google и и Facebook рекламираат до нив со пристапување на следните страници:

За Google:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en,
и за Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

Корисникот може целосно да се откаже од ваквиот начин на рекламирање засновано на неговиот претходен интерес со подесување на поставките за колачиња во интернет-прелистувачот што го користи корисникот. DoNotTrack (“DNT”) е функционалност која му овозможува на корисникот да го подеси својот веб-прелистувач на начин што ќе ги информира интернет-страниците дека неговото движење на интернет не се сака да биде следено. “DNT” функционалноста корисникот може да ја овозможи или оневозможи со посета на делот „Параметри” (Preferences) или „Поставки”(Settings) на веб-прелистувачот што го користи.

Промени во Политиката за приватност на личните податоци

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ Скопје има право да ја ажурира оваа Политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет-страницата и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа страница. Корисникот прифаќа и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените.

Прифаќање на условите

Со користење на оваа страница корисникот се согласува со одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, ве молиме не користете ја интернет-страницата. Вашето континуирано користење на интернет-страницата следејќи ги промените на оваа Политика ќе се смета за ваше прифаќање на дадените промени.