fbpx

VRHUNSKI DOKTORI IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA DEBATIRAJU O ISKUSTVIMA ZA PREVENCIJU I LEČENJE KANCERA NA DEBELOM CREVU

13.04.2019

Samo u toku minule 2018 godine, registrovano je oko 1,8 miliona novih slučajeva zaboljenih od karcinoma na debelom crevu i rektumu, na globalnom nivou. Populacija sa najvećim rizikom za razvoj ove bolesti su osobe do 40 godina, sa porodičnom anamnezom za polipe ili karcinom na debelom crevu koji se pojavio pre 40. godine života. Razvoj društvene svesti kod građana je od velike važnosti i u tom cilju se u Skoplju održava međunarodna konferencija naslovljena “Early Occurrence of Colorectal Carcinoma. Where we are. Where are we going?”, koju organizuju Klinička bolnica “Adžibadem Sistina” i MTCC (Mediterranean Task Force for Cancer Control). Konferenciju je otvorila D-r Jana Marin, direktor Adžibadem Sisitine, koja je u svojem izlaganju istakla da se na ovom skupu ujedinjuju vodeći međunarodni i domaći profesionalci iz ove sfere.

“Klinička bolnica Adžibadem Sistina je oduvek bila posvećena kreiranju sistema, postavljanju arsenala najboljih tehnologija za otkriće i tretman, usvajanju metoda i saznanja – sve u cilju pomoći onima koji vode bitku sa karcinomom, da istu i dobiju. Iz ove naše misije je proizašlo i otvaranje prvog privatnog kompletnog Centra za onkologiju i radioterapiju”, izjavila je d-r Marin. Poboljšanje kvaliteta života u društvu i doprinos razvoju zdravstvene zaštite u medicini – jedan je od ciljeva bolnice Adžibadem Sistine. “Međutim, to je moguće samo u zajedničkoj akciji svih činitelja u društvu. Zbog toga, od samog početka, snažno podržavamo i dajemo podsticaj razvoju naučne misli i praktike, uvek zajedno i u koordinaciji sa svim profesionalnim udruženjima i razume se, sa vladinim institucijama i javnim zdravstvom. U ovom smislu, pozdravljam otvorenost za saradnju, kao i činjenicu da su indentifikovali i cene našu posvećenost i naše aktivno učešće u podizanju nivoa nacionalnog zdravstvenog sistema”, dodala je D-r Marin.

Na konfereniji prisustvuje čedrdesetak eminentnih doktora predavača iz više zemalja iz Evrope i Azije. Svoja iskustva i dostignuća u oblasti ove bolesti, oni će izneti ispred gostiju na radnim sesijama predviđenim za oba dana Konferencija.

D-r Vlado Dimov je na otvaranju rekao da je ovaj sastanak organizovan od strane MTCC i bolnice Adžibadem Sistina i da je usmeren ka zastrašujućoj rastećoj incidenci kolorektalnog karcinoma, kao i ka smanjivanju uzrasti pacijenata pogođenih ovom bolešću.

„Danas kolorektalni karcinom nije više bolest starije populacije, već suprotno, ćešće no ikada viđamo ovu bolest kod mlađih pacijenata. Cilj ove Konferencije je da se rasvetle svi aspekti mogućih faktora za pogoršanje ove situacije kao što su: dijetetski razlozi, specifike različitih regiona u svetu, patološki i genetski faktori, rana pojava simptoma, dijagnoza, tretman i skrining”, izjavio je prof. d-r Dimov.

Ministar zdravlja, Venko FIlipče koji je prisustvovao otvaranju konferencije, istakao je da je veoma važno da se građanima omogući da se leče u najboljim bolnicama, te da država ražmišlja da produži sa konceptom javnog privatnog partnerstva.

„Želim da čestitam organizatorima, bolnici Adžibadem Sistina, za ovu konferenciju jer verujem da će se iskustva steknuta ovde implementirati u svim institucijama u našoj zemlji. Mi ćemo kao Ministarstvo zdravlja, produžiti da i dalje podržavamo preventivne preglede, posebno kod ove bolesti”, izjavio je ministar FIlipče.

Kolorektalni karcinom je treći najćešći oblik raka kod muškaraca i drugi najćešći oblik raka kod žena u svtu. Smatra se da je kolorektalni karcinom četvrti vodeći uzrok za smrt u svetu. U Makedoniji, to je šesti uzrok za predvremenu smrt, a u zadnjoj deceniji broj smrtnih slučajeva od kolorektalnog karcinoma povećan je za 16 nasto. Zbog toga, kažu u Kliničkoj bolnici, na ovu Konferenciju Adžibadem Sistina gleda kao na polaznu tačku, svojevrsnu platformu za spodeljivanje najboljih praktika o tome kako obezbediti preventivne i kurativne zdravstvene usluge na naprednom nivou, u integriranom opkruženju.

Na ovoj konferenciji, promovisan je štampani edukativni materijal koji je do sada preveden u više od 20 zemalja sveta. Brošure sa korisnim informacijama za prevenciju, ranu dijagnostiku i savremeni tretman karcinoma na debelom crevu, biće distribuirani u svim ambulantama u zemlju, u cilju informisanja populacije i podizanje svesti kod stanovništva.